морска храна и риби

Лосос (300г)

950 ден

Вкупно:

950

ден

Морски коктел (400г)

880 ден

Вкупно:

880

ден

Морско рижото (450г)

(ориз, морски плодови, мешан зеленчук)

310 ден

Вкупно:

310

ден

Пастрмка (1000г)

900 ден

Вкупно:

900

ден

Поховани лигњи (250г)

350 ден

Вкупно:

350

ден

Ципура (1000г)

1600 ден

Вкупно:

1600

ден